Biblioteca Ştiinţifică USARB, fondată în anul 1945 odată cu Institutul Învăţătoresc din Bălţi, este parte integrantă a procesului de instruire şi cercetare universitară şi are misiunea de a contribui la dezvoltarea învăţământului universitar prin satisfacerea deplină a necesităţilor informaţionale complexe ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii de utilizatori, inspirând descoperirea intelectuală și de învățare prin formarea culturii informaţiei.

Simbolul bibliotecii exemplare, bibliotecă „de unicat“ (Iurie Colesnic), „Una dintre cele mai mari biblioteci universitare din Europa de Est...” (Revista ONU în Moldova) „bibliotecă de nivel european”, cum o numeşte R. Moţoc, „Regina Cărţii din Nord” (Iulius Popa) este posesoarea unei clădiri moderne, unică în Nord construită în baza proiectului special pentru bibliotecă. Are o suprafaţă de circa 6 000 m2, aşezată pe patru niveluri în centrul campusului universitar. Biblioteca Ştiinţifică USARB îşi menţine cu demnitate statutul instituţiei de categorie superioară în corespundere cu Hotărârea Guvernului R.Moldova nr. 381 din 13.04.2006, este Centru Biblioteconomic Departamental pentru bibliotecile din instituţiile de învăţământ preuniversitar din 15 raioane de Nord şi mun. Bălţi, este Depozitară Regională a Băncii Mondiale, membru al Consorţiului (REM) Resurse Electronice pentru Moldova, participantă în Programele Internaționale TEMPUS, ERASMUS+, Parteneriatul Moldovei cu Norvegia şi România, în Proiecte de colaborare cu companiile CEEOL, Biblioteca electronica eLibrary.ru, IPR BOOKS, Research4Life. Structura BŞ USARB integrează 2 secţii, 10 Centre, 11 colecţii internaţionale şi 12 colecţii particulare, dotată cu variat echipament tehnic: PC, scanere, printere, proiectoare, televizoare, table interactive.

Activitatea Bibliotecii Științifice este asigurată de 38 bibliotecari, 82% din ei constituind personalul profesional, 97% sunt posesori ai categoriilor de calificare: 19 – superior, 17 – întâi şi 1 – doi. Bibliotecarii bălţeni sunt implicaţi în activitatea Consiliului Biblioteconomic Naţional pe lângă Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Consiliului Bibliotecilor din Învăţământ, Consorţiului REM, Comitetului Tehnic nr. 1 de standardizare „Biblioteconomie, Informare, Documentare”, Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, Asociaţia Bibliotecarilor din România, Forumului Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci.

Relevanţa Bibliotecii este caracterizată printr-o gamă largă de activităţi de cercetare şi participare la importante evenimente ştiinţifice. În perioada 2000 – 2019, participând la prestigioasele concursuri organizate de Asociaţia Bibliotecarilor, 20 bibliotecari au obţinut înaltul titlu de Laureat al Concursului Naţional Cel mai bun bibliotecar.

Guvernul R.Moldova a decorat bibliotecarii universitari cu Medalia Mihai Eminescu, Ordinul Gloria Muncii, Diplome şi Premii, inclusiv Premiul Naţional „Ion Madan” în domeniul biblioteconomic şi bibliografic.

În ultimii 19 ani bibliotecarii au editat peste 170 de lucrări, inclusiv 35 biobibliografii în colecţiile Bibliographia Universitas, Facultas Biography – USARB, IN HONOREM, Personalităţi universitare bălţene, Scriitori şi Universitari bălţeni, Doctori Honoris Causa ai USARB, Vestigia Semper Adora, Cultura Informaţiei, Profesionalizare, Centrul Biblioteconomic Departamental, 77 din ele obţinând prestigioase premii de nivel instituţional şi naţional (Concursul Republican Cele mai reuşite lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţelor informării, Premiile Senatului USARB etc.).

Bibliotecarii organizează anual Colloquia Bibliothecariorum Faina Tlehuci In Memoriam (începând cu anul 2013), editează 2 reviste de specialitate: Confluenţe Bibliologice (2005) şi Bibliouniversitas@ABRM,md (2012), publică anual cca 70 de articole inclusiv pe Internet, portalul SlideShare, participă anual la peste 40 de reuniuni profesionale naţionale şi internaţionale, stagii de formare continuă, vizite de documentare, traininguri în cadrul proiectelor, susţin cca 60 de comunicări privind experienţa şi modelele BŞ USARB.

15 bibliotecari sunt formatori naţionali în cadrul Secţiei de Formare Continuă a Universităţii de Stat din Moldova, 30 formatori de Cultura Informaţiei în cadrul proiectelor internaţionale, 9 asistenţi universitari la predarea cursului Bazele Culturii informaţiei.

În cadrul Centrului Biblioteconomic Departamental, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Organele Locale de Specialitate din Domeniul Învăţământului, sunt organizate ateliere de instruire pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din 15 raioane de Nord şi mun.Bălţi.

Poziţionată în comunitatea universitară prin prezenţa permanentă a bibliotecarilor cu resurse electronice, informaţii utile, accesul la sursele deschise în spaţiul virtual pentru rectorat, facultăţi, catedre, cadrele didactice şi studenţi, asigură confortul şi normele estetice, anual pentru circa 7 000 de utilizatori în 12 săli de lectură (793 locuri), 4 săli de împrumut la domiciliu și alte subdiviziuni, colecţii enciclopedice: 1 008 018 u.m. în 309 116 titluri, ce se completează anual cu 7-8 000 documente în 4 -3 000 titluri, 500 mii de vizite, inclusiv 300 mii virtuale şi peste 600 000 de împrumuturi şi furnizări de documente electronice.

Biblioteca Științifică USARB asigură accesul la colecţii bogate, acces la Internet şi diverse baze de date, furnizează servicii şi produse informaţionale de înaltă calitate tuturor categoriilor de utilizatori pentru o dezvoltare sustenabilă: servicii documentare, de informare bibliografică, bibliometrice (determinarea indicelui Hirsch prin aplicarea softului Publish or Perish, Google Scholar), servicii de comunicare şi socializare (ture ghidate şi consultaţii privind orientarea în spaţiile funcţionale, activităţi culturale, educative, ştiinţifice), de formare (sesiuni de traininguri), promovarea cursului Bazele Culturii Informaţiei care este inclus în planurile de învăţământ la toate specialităţile universitare ca disciplină obligatorie de formare a abilităţilor şi competenţelor informaţionale. Anual o echipa de 9 bibliotecari- asistenţi universitari promovează circa 250 de ore în 25-30 grupe academice pentru studenţii din anul I de la toate Facultăţile, de asemenea şi pentru elevii Liceului Republican „Ion Creangă”. Concomitent bibliotecarii propun o varietate de tutoriale online, ghiduri și alt suport didactic  pentru a ajuta studenții şi elevii în căutarea, localizarea, evaluarea şi aplicarea corespunzătoare a informațiilor, inclusiv utilizarea softurilor personale de gestiune a referinţelor: EndNote, Mendeley, Zotero.

Biblioteca participă la pregătirea informaţiilor (referinţe integrale, inclusiv ISBN, număr de exemplare şi vedete de subiect) privind dotarea lectoratelor pentru specialităţile acreditate.

Cele mai solicitate sunt serviciile electronice: Acces Internet, Wi-Fi, acces la catalogul electronic PRIMO ExLibris (catalog partajat a 7 biblioteci universitare din R.M.) cca 400 mii de înregistrări; arhivarea şi accesul la producţia ştiinţifică a universităţii în Repozitoriul Instituțional ORA (Open Research Archive) USARB (circa 3 mii lucrări indexate), Biblioteca Digitală; acces la peste 100 baze de date naţionale şi internaţionale care conţin peste 1 800 000 mii de cărţi şi 80 000 de publicaţii periodice; bazele de date proprii SumarScanat, Lucrări Muzicale de pe discuri de vinil (format MP3), E-Books, livrarea electronică a documentelor.

La crearea bazelor de date şi asigurarea serviciilor electronice sunt folosite 110 calculatoare, toate având conexiune Internet.

Biblioteca oferă servicii online pe Site-ul Bibliotecii, platforma JOOMLA, utilizează platforme şi instrumente web: Wikipedia, Blogurile Biblioteca în dialog cu cititorii, Profesional, Centrul de Informare al României, socializează, creează şi partajează resurse şi produse educaţionale în spaţiile virtuale: Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, Pinterest, Flickr, Instagram.

Pe site-ul Biblioteci, utilizatorii au acces la Video tutoriale şi spoturi de promovare a serviciilor, portofoliul didactic al cursului Bazele Culturii informaţiei, serviciile de referinţe Întreabă bibliotecarul, Propuneri pentru achiziţie, DSI (Diseminarea Selectivă a Informaţiei), Buletinul bibliografic informativ Achiziţii recente, expoziţii online, resurse tematice pe domenii, participă la sondaje de opinie online privind impactul Bibliotecii asupra persoanei, comunităţii, societăţii. Pagina web a Bibliotecii este vizitată de circa 400 mii ori, fiind efectuate mai bine de 2 milioane de accesări.

Produsul ştiinţific USARB este indexat de bibliotecari în 7 baze de date internaţionale, repozitorii, biblioteci deschise, cataloage şi platforme informaţionale: Zenodo (Comunitatea USARB), CEEOL, IBN, eLibrary.ru. OpenLibrary, Issuu, Calameo, Scribd, Slideshare care contribuie la sporirea ratingului, vizibilităţii rezultatelor ştiinţifice ale cercetătorilor bălţeni, inclusiv prin aplicarea indicatorilor sciento-bibliometrici.

Prin Colaborări naţionale şi internaţionale cu parteneri din Republica Moldova, România, Elveţia, SUA, Ucraina, Rusia, Franţa, Lituania, Germania au fost realizate peste 30 de proiecte investiţionale care au diversificat oferta informaţională, inclusiv prin deschiderea Centrului de Documentare al ONU, Punctului de Informare şi Documentare NATO, Centrului de informare al Uniunii Europene, Centrului de Informare al României etc.

Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi a dezvoltat colecţiile de carte în limba română în valoare de peste 100 000 EURO.

Participarea în proiectele internaţionale Tempus –MISISQ, LNSS ERASMUS+ au adus noi cunoştinţe şi experienţe, vizite de documentare în bibliotecile din ţările europene (Grecia, România, Germania, Irlanda, Norvegia, Ungaria, Belarus, Lituania, Letonia) traininguri promovate de experţi internaţionali privind studierea limbii engleze în scopuri specifice, echipament tehnic în valoare de peste 500 000 lei, vizibilitate internaţională, workshopuri de instruire, webinare. Utilizatorii au beneficiat de servicii şi oportunităţi moderne create de bibliotecari: Catalogul electronic PRIMO ExLibris, dezvoltarea Repozitoriului ORA USARB, realizarea a 10 module de Cultura Informaţiei, instituirea Zilei Naţionale de Sensibilizare privind Bibliotecile sărbătorită în data de 23 aprilie de Ziua Bibliotecarului în RM etc.

Prin Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” şi Consorţiul REM, este asigurat accesul la 11 baze de date EBSCO şi alte 10 – gratuit.

Bibliotecarii au câştigat Proiectul de Dotare cu resurse informaţionale a Centrului de Informare al României din Bălţi, inaugurat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în cadrul căruia au fost achiziţionate mai bine de 300 titluri de cărţi şi reviste în valoare de 80 996 lei, toate activităţile din cadrul Centrului fiind organizate pentru comunitatea din Nordul RM.

O gamă largă de evenimente, campanii, programe infodocumentare, flashmob-uri: Zilele Informării, Zilele Catedrelor, Lunarul studenţilor de la ciclul I de instruire / Master / Doctorat, Salonul editorial Universitaria - Contribuţii ştiinţifico-didactice ale universitarilor bălţeni, Noul Utilizator, Săptămâna Open Acces, Săptămâna Educaţiei Deschise, Ziua Științei, Zilele Universităţii, Zilele Bibliotecii şi Facultăţii, Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile, audiţii muzicale, reviste bibliografice, lansări de carte, realizate în cadrul Clubului Cărţii, Clubului ONU Nord, Salonului Muzical, Clubul BiblioSpiritus, Punctului de Informare NATO, Centrului de Informare a Uniunii Europene, Centrului Educaţie Civică Europeană, Centrului de Informare a României sporesc integrarea Bibliotecii în viaţa cultural-ştiinţifică a Facultăţilor prin mesajul educaţional, ştiinţific şi cultural.

Peste 500 expoziţii tradiţionale informative şi tematice, inclusiv 35 de expoziţii online organizează bibliotecarii anual pentru a promova documentele şi a stimula lecturile de instruire şi cercetare ale utilizatorilor.

Realizându-şi principalele sale funcţii, Biblioteca păstrează tradiţiile relevante, completându-le cu forme de lucru moderne, aspirând mereu spre creşterea calitativă şi performanţă.

Meritele Bibliotecii Ştiinţifice USARB sunt recunoscute şi apreciate de comunitatea biblioteconomică naţională prin decernarea Premiul Național GALEX, organizat de Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” și Biblioteca Națională a Republicii Moldova.