ORA (Open Research Archive) USARB este o arhivă electronică instituţională a documentelor ştiinţifice, educaţionale, de reglementare, elaborate de către cadrele didactice şi bibliotecarii USARB, care au publicat materiale şi la alte edituri decât editura universitară, dar au transmis USARB-ului dreptul de a le plasa în arhivă.

Repozitoriul instituţional a fost iniţiat în anul 2013 şi este întreţinut de bibliotecarii universitari, la moment include circa 3200 documente. Documentele prezentate în ORA USARB sunt indexate în Google Scholar, ZENODO, OpenAire, DataCite și incluse automat în profilul cercetătorului, fiind vizibile în Web of Science, Scopus, Publish or Perich.

Repozitoriul instituţional a fost integrat în circuitul informaţional mondial prin: Registrul ROAR, OpenDOAR, DuraSpace, BASE.

REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a repozitoriului instituţional ORA (OPEN RESEARCH ARCHIVE)

Declaraţia

Tutorial: Navigare în Arhiva electronică instituţională - ORA (Open Research Archive) USARB (versiunea PDF)

Repozitoriul ORA USARB (http://dspace.usarb.md:8080/jspui/) - arhiva electronică a documentelor ştiinţifice, elaborate de către cadrele didactice şi bibliotecarii USARB, precum şi de alte persoane care au publicat materiale şi la alte edituri, dar au transmis USARB-ului dreptul de a le plasa pe internet. Structura arhivei include: Colecţia instituţională, Facultăţile USARB, Istoria şi managementul USARB, Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice. În interior materialele sunt clasate: articole, anale, anuare, conferinţe, colocvii, dicţionare, monografii, bibliografii, multimedia, publicaţii didactice, publicaţii periodice, publicaţii metodice, teze de Polishing pixels. Scopul: promovarea imaginii şi vizibilităţii produsului ştiinţific al cercetătorilor USARB prin expunerea lucrărilor în Acces Deschis.