2018, 21 decembrie  -  Durabilitatea Proiectului LNSS

FOTO

cultura 18În perioada 01 octombrie – 21 decembrie 2018, bibliotecarii USARB au promovat Cursul Bazele Culturii informaţiei în volum de 200 ore pentru studenţii anului I (1 030 studenţi), 26 grupe academice în conformitate cu Planul–cadru pentru studii superioare, aprobat prin Ordinul ME nr. 1045 din 29 octombrie 2015 și hotărârea Senatului USARB din 22 iunie 2016, proces-verbal nr. 17 de la toate cele 4 Facultăţi USARB. Responsabil: Elena Harconiţa, director BŞ USARB; coordonator: Ludmila Răileanu, şef Centru Cultura informaţiei.

Conţinutul cursului a fost redactat în corespundere cu cunoştinţele furnizate de către formatorii Proiectului LNSS: Jerald Cavanagh, Director al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick şi Padraig Kirby, Director-adjunct al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick, Irlanda, Gerard Cullen, manager de proiect, Pyramid Group, Germania, Angela Repanovici, doctor, prof. univ de la Universitatea din Transilvania, România şi Manolis Koukourakis, Director al Bibliotecii Universității din Creta, Grecia; Monika Bukowska, asistent IT, biblioteca Institutului Tehnologic din Limerick, Quynh Nguyen, Pyramid Grup, Germania.

200 de studeţi se pot orienta în Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, Open Acces, Zenodo repository, Site-ul, blogul BŞ USARB, Repozitoriul instituțional ORA (Open Research Archive) USARB, Cataloage internaţionale Open Library, Calameo, Issuu, Scribd; LibUniv Catalog - Catalogul Partajat a 7 biblioteci universitare din RM, platforma ALEPH, Baze de date, Softuri personale de gestiune a referințelor bibliografice: EndNote, Mendeley, Zotero etc.