2019, 19-29 martie - Cursurile de formare profesională de scurtă durată la BŞ USARB

FOTO

cursul bazele finalizareMentenanţa Proiectului LNSS este asigurată prin promovarea Cursurilori de formare profesională Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării în volum de 75 de ore, Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova în volum de 75 de ore în parteneriat cu USM, Secţia de Formare Continuă pentru bibliotecarii şcolari şi cei din bibliotecile publice din Nordul R.Moldova, 15 raioane.

În perioada 19-29 martie cei 57 bibliotecari au beneficiat de cunoştinţe cu privire la Biblioteca şi societatea, Cultura informației a bibliotecarilor și a utilizatorilor, Cadrul legislativ al activității bibliotecilor din RM; Indicatori de activitate a bibliotecilor. Statistica de bibliotecă, Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor, Metode și tehnici de promovare a bibliotecii, evaluarea impactului bibliotecilor.