2019, 24 aprilie - Activităţi în Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile

FOTO

book cafeÎn contextul consemnării zilei de 23 aprilie - Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile, Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova, în scopul sensibilizării comunităţii academice, societăţii, sporirii gradului de informare privind serviciile inovative prestate de bibliotecă pentru utilizatori, au fost organizate mai multe evenimente conform programului. Începând cu 2001, Biblioteca Ştiinţifică sărbătoreşte Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova, din 2017 - Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile – parte componentă a Proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor (LNSS), Programul Erasmus+ Consolidarea Capacităților instituţionale, cofinanţat de Uniunea Europeană.

În Clubul Cărţii a avut loc un Book Caffe, organizat în parteneriat cu Margareta Curtescu, conferențiar universitar, doctor în filologie USARB, Facultatea de Filologie, invitata de onoare Valentina Budurin, profesoară de limbă şi literatură română, Liceul ,,Mihai Eminescu” din mun. Bălţi, studenţii anului trei de la Facultatea de Filologie. Moderator al evenumentului a fost Valentina Topalo, bibliotecar principal.

Participanţii au aflat mai multe despre rolul cărţii şi dreptul de autor, despre copyright, experienţele şi bunele practici privind activitatea cotidiană a Bibliotecii şi a Bibliotecarului universitar, despre resursele informaţionale şi serviciile electronice, luând act de mai multe materiale promoţionale.

Book Caffe, ediţia întâi, a inclus expoziţii cu prezentări:

Studenţii au lecturat poeme din opera Margaretei Curtescu, autor, critic literar, conferențiar universitar, eseist, poet și scriitor din Republica Moldova, din volumele sriitorilor universitari bălţeni Nicolae Leahu, Maria Şleahtiţchi.

Tinerii au folosit atât cartea tipărită cât şi pe cea electronică, fiecare din ei manifestând competenţe de critic literar, comentând cu argumente concludente poezia citită, urmată de comentariile autorei Margareta Curtescu.