2019, 27 februarie - Lunarul studenţilor de la ciclu de licenţă, masteranzilor, doctoranzilor

FOTO

lunarul licentiat 2019 rAchiziţii recente pe domenii de profil, facilităţile Catalogului Partajat PRIMO ExLibris şi a Repozitoriului Instituţional ORA (Open Research Archive) USARB, servicii electronice, navigarea prin bazele de date EBSCO, SpringerLink, IPR Books, e-Library.ru, Research4Life, EU Bookshop, noile instrumente de regăsire a informaţiei, softuri de management a referinţelor etc. Acestea sunt unele subiecte promovate în cadrul Proiectului LNSS, de care studenţii de la Facultatea Litere au beneficiat, în perioada 25 februarie - 1 martie 2019, la diverse traininguri de instruire conform programului stabilit al Lunarului pentru studenţii de la ciclul de licenţă, masteranzi, doctoranzi. Programul a inclus noutăţile Salonului Editorial Universitaria, prezentările expoziţiei.