14-07-2016

În cadrul proiectului bibliotecarii USARB au participat la acţiunile: Inaugurarea Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţămîntului superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România, 14 aprilie 2016 - Elena Harconiţa

Biblioteca Ştiinţifică USARB este participantă în Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” (Parteneriatul dintre Norvegia şi Moldova) (2016 -2019). Scopul principal al proiectului este perfecționarea învățământului universitar din Republica Moldova, prin modernizarea a 18 biblioteci universitare.