20-05-2019

sea inaugurareSăptămâna Internaţională a Educaţiei Artistice, proclamată în anul 2012 de Conferinţa Generală a UNESCO în a patra săptămână a lunii mai, a fost inaugurată la Biblioteca Ştiinţifică USARB. În cadrul Salonului Muzical s-au desfăşurat mai multe activităţi conform programului.

Elena Ţurcan a prezentat expoziţiile: Alexei Stârcea : compozitor, cântăreţ (bariton), pedagog : 17 februarie 1919 – 24 august 1974 : 100 de ani de la naştere; Olga Dascal, a trecut prin Galerii virtuale de artă din ţară şi de peste hotarele ei; Marina Şuliman a atras atenţia la Титаны высокого возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти и Рафаэль Санти; Ala Lîsîi a prezentat Palatele culturii: 18 mai - Ziua Muzeelor.

La Salonul Muzical au participat studenţi din grupele PP32Z, PP11Z, PE11Z a Facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie. Arte.

Datorită colaborării cu Catedra de arte şi educaţie artistică, şef Marina Cosumov, dr, conf. univ. şi aportul asistentului universitar Marina Caliga, participanţii la eveniment au avut posibilitatea să asculte pe viu o melodie din repertoriul tenorului Alexei Stârcea prin vocea minunată a studentului Nicu Telernan, gr. MZ31Z, specialitatea canto a Facultăţii ŞEPA, acompaniat de maestru de concert Ana Karapetean.

Foto