2019

HARCONIŢA, Elena. Resurse, servicii, produse pentru utilizatori. In: Simpozion Anul bibliologic 2018, ediția a XXVIII-a „Anul reașezării activității bibliotecare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de reglementare”, 27 martie 2019. 

2018

HARCONIŢA, Elena. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie 2018 în USARB: Raport In: EIFL-OA Moldova. 5 noiembrie 2018.

HARCONIŢA, Elena. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie 2018 în USARB. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 29 octombrie 2018. 5 p.

STAVER, Mihaela, MIHALUŢA, Aculina. Modalităţi şi mijloace de promovare a Bibliotecii Ştinţifice USARB. In: Workshopul profesional nr. 9 „Advocacy / Marketing II: cele mai bune practici”, Biblioteca Științifică ASEM. 8 octombrie 2018

2017

HARCONIŢA, Elena. Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova. In: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 10 noiembrie 2017.

HARCONIȚA, Elena, SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Efectele proiectelor internaționale asupra bibliotecilor academice și Ziua Națională de Sensibilizare privind Bibliotecile In: Simpozionul Naţional Anul Bibliologic 2016, 27 martie 2017.

RĂILEANU, Ludmila. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în contextul proiectelor internaţionale. In: COLLOQUIA BIBLIOTHECARIORUM IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a V-a, 23 februarie 2017.

TOPALO, Valentina. Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale implementate în biblioteca ştiinţifică USARB. In: Symposia Investigatio Bibliotheca, DIB ULIM, 24 februarie 2017. 

2016

HARCONIŢA, Elena. Biblioteca universitară de la Bălţi în mediul învăţământului şi cercetării ştiinţifice. In: Dunărea de Jos. Ser. nouă : Rev. lunară de cultură. 2016, nr. 174, pp. 15-17. Disponibil: https://issuu.com/revistadunareadejos/docs/dunarea_de_jos_174_august ; 2016, nr. 175, pp. 46-48. https://issuu.com/revistadunareadejos/docs/dunarea_de_jos_175_septembrie

HARCONIŢA, Elena. Implementarea Proiectelor internaţionale – o oportunitate veridică de reformare a bibliotecii universitare. In: Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a VI – a, 29 septembrie 2016.

Raport privind Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week) la Biblioteca Ştiinţifică USARB : 2016.

STAVER, Mihaela. Surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii Informaţiei a utilizatorului. In: Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a VI – a, 29 septembrie 2016.

STRATAN, Elena. Bibliomesager. In: Confluenţe bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi şt. informării. 2016, nr 1-2(43-44), pp. 18-28. ISSN 1857-0232;
http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/articole/2016_1-2/Conf_1-2,2016_18-28.pdf.

STRATAN, Elena. Bibliomesager : iulie - decembrie 2016. In: Confluenţe bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi şt. informării. 2016, nr 3-4 (45-46), pp. 16-29. ISSN 1857-0232; http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/articole/2016_3-4/Conf_3-4_2016_16-29.pdf.

STRATAN, Elena. Competenţa informaţională a specialistului prin prisma proiectelor internaţionale. In: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 2016, nr 1; Confluenţe bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi şt. informării. 2016, nr 1-2 (43-44), pp. 41-43.
http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/articole/2016-1/stratan_competenta-inf.pdf ;
http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/articole/2016_1-2/Conf_1-2,2016_41-43.pdf.

TOPALO, Valentina. Educaţie deschisă: conţinut, structură şi învăţare în MOOCs. In: Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ediţia a VI – a, 29 septembrie 2016 

2015

HARCONIŢA, Elena. Un furnizor de mari resurse. În: Sintagmele. 2015, iunie, p. 9.

HARCONIŢA, Elena. Biblioteca universitară în anul de învăţămînt 2014 -2015 / University library in the education year 2014-2015. In: Confluenţe bibliologice : Rev. de biblioteconomie şi şt. informării. 2015, nr 1-2, pp. 7-22.

Biblioteca universitară în anul de învăţămînt 2014 -2015 / University library in the education year 2014-2015