26-10-2016

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis cu genericul ,,Deschişi pentru Acţiune” a contiunuat cu un alt seminar informativ cu participarea cadrelor didactice, studenţilor anului 2, 3, 4 de la Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului. Strategia de realizare s-a bazat pe o serie de activităţi informative organizate într-o anumită consecutivitate în scopul atragerii mediului academic pentru susţinerea mişcării OA în Republica Moldova.

Moderatoarea evenimentului Valentina Topalo, şef serviciu, a prezentat în detalii informații despre programul săptămânii pe plan national şi global, tema anului generînd discuţii constructive privind Politicile Accesului Deschis la nivel naţional şi instituţional; înregistrarea revistelor ştiinţifice în baze de date internaţionale şi sisteme de înregistrare a producţiei ştiinţifice; crearea arhivelor digitale; promovare şi popularizarea ştiinţei; advocacy pentru Accesul Deschis, asigurarea suportului informaţional al ştiinţei şi inovării etc.

Olga Dascăl, bibliotecar principal, s-a referit la iniţiativele, declaraţiile internaţionale privind Accesul Deschis, Strategiile Accesului Deschis, avantagele accesului deschis al Repozitoriului Instituțional ORA USARB, proiectele DOAJ, DOAB, OAJI, MOOC,OPENAIR.

Prin prezentarea comunicării în PowerPoint a Elenei Ţurcan, bibliotecar principal: Vedere scientometrică a cercetătorilor universitari din Bălţi, participanţii au aflat despre valoarea produsului ştiinţific al cadrelor didactice şi bibliotecarilor universitari bălţeni măsurat cu ajutorul Google Scholar şi softul Publish or Perish, lucru important care integrează universitatea bălţeană în comunicarea ştiinţifică globală.

În cadrul evenimentului Margarita Iulic, bibliotecară, a prezentat expoziţia ,,Din Colecţia Journal Donation Project” cu trimitere la website-ul New School for Social Research.

La finele seminarului participanţilor li s-a difuzat materiale promoţionale despre Săptămâna Accesului Deschis 2016 .