2019, 16-17 decembrie - Vizita instituțională de monitorizare a impactului proiectelor din cadrul programelor Tempus și Erasmus+

Foto

monitorizare dec1Biblioteca Ştiinţifică USARB a participat, în perioada 16-17 decembrie 2019, la şedinţa instituțională de monitorizare cu participarea experților internaționali. Scopul vizitei rezidă în evaluarea impactului general al participării BŞ USARB în proiectele Tempus / Erasmus+ asupra instituției în sine, asupra personalului, a studenților și a altor părți interesate. Vizita instituțională de monitorizare s-a produs cu participarea expertului internațional Silvia FLOREA, profesor universitar, dr. hab., Director, Catedra UNESCO, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, coordonatorul Oficiului național Erasmus+ din Moldova, Claudia MELINTE, manageri, angajați și studenți ai USARB, Cristina GHERMAN și Ana SAMSON, Oficiului național Erasmus + din Moldova.

În cadrul vizitei instituționale de monitorizare internațională a proiectelor, Lina Mihaluţa, director adjunct, BŞ USARB a prezentat Impactul, sustenabilităte și vizibilitate proiectelor din cadrul Programului Erasmus+ LNSS (Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor) din cadrul Programului Erasmus+, remarcând modul în care BŞ USARB se implică în proiectele internaționale, semnificația și impactul proiectelor europene asupra Bibliotecii.

Echipa de experţi au vizitat Biblioteca Ştiinţifică USARB, cu precădere spaţiile dotate cu echipamentul tehnic achiziţionat în cadrul Proiectului, fiind ghidaţi de către Valentina Topalo, bibliotecar principal, membru al echipei de proiect LNSS.