19-10-2020

Organizația Națiunilor Unite - Garantul Păcii şi Stabilității Internaționale (75 de ani de existență a ONU)

Biblioteca Ştiinţifică a USARB sărbătoreşte cea de-a 75-a aniversare a Națiunilor Unite prin prezentarea expoziţiei care inserează documente din colecţia Centrului de Documentare a Naţiunilor Unite a Bibliotecii Ştiinţifice USARB, deschis în 2001 de către PNUD Moldova. Documentele selectate invită utilizatorii să ia act de activitatea şi realizările Organizaţiei Naţiunilor Unite, a Agenţiilor ei în domeniile păcii şi securităţii, dreptului internațional și asistență umanitară pentru refugiați și populații vulnerabile, dezvoltării drepturilor omului, problemelor globale și crize, printre care schimbările climatice, egalitatea de gen, migrația și COVID-19 pandemic.