Logo Rerurse nationale pentru MoldovaResurse Electronice pentru Moldova (REM) - este un proiect comun al Institutului pentru o Societate Deschisă, Budapesta - Open Society Institute (OSI) şi Compania editorială EBSCO Publishing (SUA). EBSCO este la moment unul dintre cei mai mari furnizori de reviste in format tradiţional şi electronic. eIFL Direct vă oferă peste 18000 de reviste, ziare şi buletine de ştiri full-text, de asemenea, peste 2300 de ediţii de referinţă: ghiduri şi broţuri din domeniile social şi umanistic. Toata informaţia se distribuie în format electronic tuturor ţărilor participante la proiect prin reţeaua OSI.

 

Logo EIFL-OA MoldovaSusţinând iniţiativele pe plan internaţional, Programul EIFL-OA Moldova a fost instituit în primăvara anului 2008 în cadrul Consorţiului EIFL Direct Moldova. Scopul general al programului este de a beneficia de conţinutul informaţional, disponibil prin intermediul accesului deschis, precum şi asigurarea dezvoltării şi distribuirii conţinutului local.

 

logo Camera Nationala a CartiiCamera Naţională a Cărţii (CNC) - centru statistic al producţiei editoriale naţionale; Agenţie Natională ISBN, ISSN, ISMN.

 

 

 logo Institutul Bibliometric NationalInstrumentul Bibliometric Naţional (IBN) monitorizează procesul de publicare şi articolele editate în revistele ştiinţifice evaluate de către CSŞDT şi CNAA, care sunt incluse în una din categoriile A, B, C precum şi în reviste neacreditate. Accesul la versiunea completă a revistelor se face în conformitate cu politica editorială a fiecărei reviste în parte.

 

logo PNUDProgramul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) lucrează cu oamenii la toate nivelurile societăţii pentru a sprijini crearea unor ţări rezistente la crize şi pentru a ghida şi susţine o dezvoltare, care contribuie la îmbunătăţirea vieţii fiecărui om. Prezenţi în 177 de ţări şi teritorii, inclusiv Republica Moldova, oferă o perspectivă globală şi soluţii locale pentru abilitarea oamenilor şi pentru crearea unor ţări rezistente.

 

logo World BankBanca Mondială este o bancă susţinută cu finanţări internaţionale care oferă asistenţă financiară şi tehnică ţărilor sărace. Grupul Băncii Mondiale este o instituţie formată din alte cinci instituţii financiare internaţionale, şi anume: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD, Corporaţia Financiară Internaţională – IFC, Asociaţia Internaţională de Dezvoltare – IDA, Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor – MIGA, Centrul Internaţional de Reglementare a Diferendelor din domeniul Investiţiilor - ICSID.

 

oficiu publicatii euOficiul de Publicaţii al Uniunii Europene (OPOCE) oferă acces online gratuit la peste 300 000 de resurse de la editori de prestigiu. Bazele de date răspund nevoilor informaționale ale utilizatorilor. Cărţile, revistele pot fi descărcate pentru salvare, imprimate sau citite pe ecran. Căutare după cuvinte cheie, subiect, autor sau limbă prin OPAC. Resurse disponibile în mai multe limbi, multilingv, inclusiv – limba română!

 

logo Centru de informare documentare NATOCentrul de Informare şi Documentare privind NATO (CID NATO) este o instituţie neguvernamentală, care îşi propune să promoveze în beneficiul public valorile şi principiile euro-atlantice, să sprijine cooperarea dintre Moldova şi Alianţa Nord Atlantică, să implementeze obiectivele şi activităţile stabilite în cadrul instrumentelor de cooperare Moldova – NATO, precum şi să informeze opinia publică în legătură cu aceste aspecte.

 

logo Institutul Cultural RomanInstitutul Cultural Român (ICR) este o instituţie publică a României, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Senatului României (anterior a Administraţiei Prezidenţiale). Misiunea ei este de a face cunoscută cultura română în afara ţării şi de a-i asigura vizibilitate şi prestigiu. Institutul Cultural Român are o reţea de 17 institute, care funcţionează în 16 ţări, şi face parte din reţeaua institutelor culturale naţionale din Uniunea Europeană - EUNIC.

 

logo AGEPIAgenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) este organul guvernamental specializat, investit cu dreptul de a acorda protectia obiectelor de proprietate intelectuală.

 

logo Center for Public ScholarshipCenter for Public Scholarship. Noua Şcoală de Cultură Socială din New York a lansat în anul 1990 Proiectul Journal Donation Project (JDP), misiunea cărui este de a dezvolta valoroase colecţii bibliotecare bazate pe informaţii şi date autentice, de care acestea au fost lipsite în perioada regimului politic sau situaţiei economice austere. Biblioteci au beneficiat de abonamente curente ori retrospective la prestigioase publicaţii periodice în limba engleză.