Revista „Artă şi educaţie artistică”: revistă de cultură, știință şi practică educaţională Nr. 2 (28), 2016

Coperta A&E nr.28. 2016

SUMAR

CULTURĂ
LILIA TRINCA. UNITĂŢI LEXICALE CU OCURENŢĂ EXCLUSIV FRAZEOLOGICĂ
ELENA LACUSTA. CÂMPUL IDIOMATIC „LIMBUȚIE” ÎN LIMBA ROMÂNĂ
VIOLINA DĂNILĂ. FRAZEOLOGISME ALE DEFECTELOR OMENEŞTI ÎN OPERA LUI ION CREANGĂ

EDUCAŢIE
IONUȚ CONSTANTIN MANOLE. DEZVOLTAREA GÂNDIRII ELEVILOR CU AJUTORUL MODELULUI CONSTRUCTIVIST
LILIA ȚURCAN. ARHITECTURA SOCIOPROFESIONALĂ A TOLERANȚEI PEDAGOGICE
AURELIA BEȚIVU. IMPLICAȚIILE MODELATOARE ALE MASS-MEDIEI ÎN FORMAREA STILULUI EXISTENȚIAL AL ADOLESCENȚILOR

TEHNOLOGII EDUCAȚIONALE
TATIANA CALLO. VALENTINA PASCARI. INTERCORELAREA IMAGINAŢIE-GÂNDIRE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ ŞI ŞCOLARĂ MICĂ
TATIANA GÂNJU. VALORIFICAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI PEDAGOGIC INTERDISCIPLINAR DE FORMARE A CULTURII ARTISTIC-ESTETICE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
ANA MARIN. LA FORMATION DES COMPETENCES LINGUISTIQUES EN FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPECIFIQUES (FOS) ENTRE L’APPROCHE COMMUNICATIVE ET LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE

Conţinutul revistei îl puteţi accesa aici