Centrul de INFORMARE ŞI CERCETARE BIBLIOGRAFICĂ

et. 1, tel.: 0 (231) 52432
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Activităţi / servicii:

sicb

 • Crearea bazelor de date bibliografice. Elaborarea instrumentelor secundare şi terţiare de muncă intelectuală.
 • Catalogul electronic - fişarea analitică, Universitaria, Biblioteca în presă, Fişierul de Autoritate (vedete de subiect, autori persoane fizice (cadre didactice / bibliotecari);
 • Organizarea expoziţiei anuale Contribuţii ştiinţifico-didactice ale profesorilor şi colaboratorilor în cadrul Salonului Editorial Universitaria;
 • Înregistrarea publicaţiilor profesorilor universitari: acumularea informaţiei, catalogarea electronică, elaborarea bibliografiilor pe suport tradiţional/electronic: (anuare - ediţii operative structurate pe facultăţi şi catedre), ediţii cu informaţie despre contribuţiile ştiinţifico-didactice ale profesorilor (perioada de cinci ani) biobibliografii, dicţionare biobibliografice;
 • Elaborarea şi editarea lucrărilor bibliografice în colecţiile: Bibliographia Universitas, Facultas Biography-USARB, Personalităţi universitare bălţene, Universitari bălţeni, Scriitori şi universitari, Promotori ai culturii, Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Cauza, Biblioteca şi Bibliotecarii în presă şi on-line, In Honorem, Vestigia semper adora, Cultura informaţiei, Profesionalizare;
 • Realizarea cercetărilor bibliografice (la cerere), cercetări bibliografice personalizate, acoperirea informaţională a temelor de cercetare ştiinţifică, diseminarea informaţiei personalizate la cerere pentru profesorii universitari prin poşta electronică.
 • Asigurarea transferului de informaţii şi referinţe prin e-mail personal conducerii în regim SDC (servirea diferenţiată a Conducerii) şi profesorilor în regim DSI (difuzarea selectivă a informaţiilor) inclusiv on-line;
 • Servicii bibliometrice, stabilirea indicelui Hirsch al autorilor-profesori, identificarea revistelor cu impact pentru publicarea articolelor din domeniile de profil.
 • Arhivarea electronică a lucrărilor semnate de profesorii universitari în absenţa surselor originale;
 • Consultaţii individuale şi în grup privind întocmirea referinţelor bibliografice la tezele de (licenţă, master, doctor);
 • Asistenţă privind Sistemele personale de management al referinţelor bibliografice: Mendeley, EndNote, Zotero (instrumente specializate în colectarea, depozitarea şi organizarea referinţelor: articole, cărţi, site-uri web, fişiere PDF, video etc.);
 • Exercitarea funcţiei de Agenţie bibliografică universitară, atribuirea indicelui CZU lucrărilor de master, articolelor ştiinţifice.
 • Promovarea Lunarului studenţilor de la ciclul I de instruire, a masteranzilor şi doctoranzilor: expoziţii, prezentări de achiziţii recente, baze de date, site-uri, standardul: SM ISO 690:2012 Informare şi documentare Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare; citări şi trimiteri, modele bibliografii /elaborarea / actualizarea materialelor promoţionale;
 • Acces la cataloagele on-line a 7 biblioteci universitare din RM;
 • Acces la repozitoriul instituţional ORA USARB (Open Research Arhive).

 Sala de Lectură nr. 7 Achiziţii recente

sicb

et. 1, tel.: 0 (231) 52432
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Capacitate: 26 locuri

 • Promovarea Achiziţiilor recente: expoziţii şi prezentări bibliografice (lunar) în cadrul Zilelor Informării: pentru profesori (Zilele Catedrei), pentru studenţi şi bibliotecari USARB.
 • Organizarea expoziţiei anuale Contribuţii ştiinţifico-didactice ale profesorilor şi colaboratorilor în cadrul Salonului Editorial.