2017, 10 noiembrie - Comunicat privind Conferința anuală ABRM Transformăm Bibliotecile – Transformăm Comunitățile desfăşurată la Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi.

FOTO

abrm conference 1.În cadrul Conferinţei naţionale anuale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) Transformăm Bibliotecile – Transformăm Comunitățile, din 10 noiembrie 2017, care s-a desfăşurat la  Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,  Elena Harconița, directorul  Bibliotecii Ştiinţifice USARB şi Rodica Sobieski-Camerzan, director a Bibliotecii Ştiinţifice AAPM, au prezentat proiectele: Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, cofinanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene de Consolidare a Capacităților (2016-2018); Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova (2016-2019), finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova;  Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor, Programul TEMPUS MISISQ (2013 -2016).

abrm conference 3

La eveniment au participat 110 bibliotecari din Sistemul Naţional de Biblioteci din RM (biblioteci naţionale, universitare, specializate, publice, de colegii, centre de excelenţă, şcoli profesionale şi şcolare).  Evenimentul a fost onorat de participarea Dnei Elena Pintilei, directorul general al Bibliotecii Naţionale a R. Moldova.

Cu mesaje de salut au venit dr. Gheorghe Neagu, Prorector pentru învățământul cu frecvenţă redusă şi formare continuă USARB, Mariana Harjevschi, președintele ABRM, Elena Harconița, directorul  Bibliotecii Ştiinţifice USARB.abrm conference 2

După cum a menţionat Preşedintele ABRM în cuvântul de deschidere, Conferinţa naţională a fost dedicată unui segment prioritar - activităţii bibliotecilor în proiecte naţionale şi internaţionale, implicării lor în transformarea comunităţilor cu impact relevant asupra serviciilor inovative, modernizării competenţelor bibliotecarilor.