2017, 20 noiembrie - Trainingul Modulul 4 Cultura Informaţiei şi abilităţi de cercetare în cadrul Proiectului Library Network Support services (LNSS), Programul Erasmus+, a fost desfăşurat la Biblioteca Ştiinţifică USARB

FOTO

training md 4 1La 20 noiembrie, 2017, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a fost desfăşurat Trainingul Modulul 4 Cultura Informaţiei şi abilităţi de cercetare (Program) în cadrul Proiectului internaţional Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, Programul Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher education (CBHE) Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015 – 2018).

În cuvântul de deschidere, prorectorul pentru relații internaționale, conf. univ., dr. Nelli Amarfii-Railean, a vorbit despre importanţa proiectelor pentru dezvoltarea competenţelor bibliotecarilor şi a urat succes participanţilor la eveniment.

Scopul monitorizării a fost prezentat de experţii europeni: Jerald CAVANAGH BSc Econ, MSc, MA, Institute Librarian, Limerick Institute of Technology; Padraig KIRBY BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), Senior Library Assistant, Limerick Institute of Technology.

Elena HARCONIŢA, Director BŞ USARB, a prezentat obiectivele generale şi specifice, pachetele de lucru, modulele şi realizările BŞ USARB în cadrul Proiectului ERASMUS + Capacity Building in the Field of Higher education (CBHE).

training md 4 2

A fost prezentată Curricula Modulului 4 – Cultura Informaţiei şi  abilităţi de cercetare şi promovate temele: Standardele internaţionale ale Culturii informaţiei, Elena HARCONIŢA, Director BŞ USARB; Instrumente de regăsire a informaţiilor pentru studii şi cercetare. Discuţii de consolidare a cunoştinţelor, Mihaela STAVER, bibliotecar principal;serviciul Cercetare.Asistenţa de specialitate; LibUnivCatalog - Catalog partajat a 7 biblioteci universitare din R. Moldova pe platforma ExLibris Primo, Aculina MIHALUŢA, director adjunct; Managementul referinţelor bibliografice. Software de gestiune a referinţelor bibliografice, Anna NAGHERNEAC, şef serviciu Informare şi cercetare bibliografică; Baze de date cu acoperire multidisciplinară și servicii specifice marilor distribuitori la care Universitatea este abonată: EBSCO, SpringerLink, etc.: câmpuri/criterii de căutare, cuvinte cheie, filtre, gestiunea rezultatelor, Mihaela STAVER, bibliotecar principal; serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate; Metodologii de Cercetare. Metode / Sisteme de Bibliometrie / Scientometrie, Elena ŢURCAN, bibliotecar; Serviciul Comunicarea colecţiilor; Gestionarea drepturilor de autor: plagiatul şi dreptul de autor în cercetare, Mihaela STAVER, bibliotecar principal; serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate; Anna NAGHERNEAC, şef serviciu Informare şi cercetare bibliografică; Licenţe Creative Commons (CC), Mihaela STAVER, bibliotecar principal; serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate.

training md 4 3

Jerald Cavanagh BSc Econ, MSc, MA, Institute Librarian şi Padraig Kirby BA (Hons) HdipLIS MSc (LIS), Senior Library Assistant, Limerick Institute of Technology au beneficiat de traduceri competente în limba engleză interpretate de Valentina TOPALO, şef centru Manifestări culturale, CD ONU, CIUE. Experţii internaţionali au aprectiat prestanţa trainerilor, subliniind profesionalismul bibliotecarilor USARB, găsindu-le chiar fabuloase, prin care au fost demonstrate cunoştinţe în domeniul culturii informaţiei şi abilităţi pedagogice ale formatorilor. Bibliotecarii - formabili au receptat informaţiile şi au exercitat sarcinile, învăţând pentru a-i învăţa ulterior pe utilizatori. Întreaga activitate, conform părerii lui Jerald Cavanagh, a fost ca o injectare pozitivă pentru experţii internaţionali plăcut surprinşi de fidelitatea şi dragostea faţă de profesia de bibliotecar atestată la Bălţi.

În încheiere participanţilor le-au fost înmânate certificate, după care a urmat o foto de familie.