Module

Instrumente de regăsire a informaţiei pentru studii şi cercetări: motoare de căutare (portaluri, directoare, reţele sociale, etc.). Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, Open Acces (DOAJ, OAJI, DOAB, blogul OA, IBN, Zenodo repository). Site-ul, blogul BŞ USARB, Repozitoriul instituțional ORA USARB, Cataloage internaţionale interactive din lume : Open Library, Calameo, Issuu, Scribd, CEEOL /  Mihaela Staver, Olga Dascal, Snejana Zadainova ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi, 2019.

PRIMO ExLibris - Catalogul Partajat a 7 biblioteci universitare din RM, platforma ALEPH. Catalogul electronic BŞ USARB, componentă specifică a softului ALEPH  / Angela Hăbăşescu, Lilia Ababii, Taisia Aculova; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2019.

Baze de date cu acoperire multidisciplinară și servicii specifice marilor distribuitori la care Universitatea este abonată: EBSCO, SpringerLink, etc.: câmpuri/criterii de căutare, cuvinte cheie, filtre, gestiunea rezultatelor  / Olga Dascăl,  Mihaela Staver, Snejana Zadainova ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2019  

Comunicarea informaţiei, etica utilizării informaţiei, metode de evitare a plagiatului şi a dreptului de autor, folosirea unui soft de detectare a plagiatului. Procesul de citare şi prezentare a referinţelor. Softuri personale de gestiune a referinţelor bibliografice: EndNote, Mendeley, Zotero (adăugarea, organizarea, citarea referinţelor) / Ana Nagherneac, Elena Ţurcan, Ala Lîsîi ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2019.


Galerii foto:   2018 - 2019;     2017 - 2018;   2016 - 2017