facebook icon 48  twitter icon 48  pinterest icon 48

 

YouTube
Libraries National Awareness Day. USARB Scientific Library. Report 2018
Cursuri Masive Deschise on-line MOOC - suport pentru completarea educaţiei

Ţurcan Elena. Înregistrarea pe platforme informaţionale: Calameo, ISSUU, Scribd
Ababii Lilia. Indexarea lucrărilor USARB în baza de date CEEOL
Zalîgaeva Irina. Indexarea publicaţiilor USARB în Biblioteca deschisă Open Library
Dascal Olga. Biblioteca digitală eLIBRARY.ruDascal Olga. Biblioteca digitală eLIBRARY.ru
Staver Mihaela. Indexarea lucrărilor USARB în Repozitoriul European ZENODO
Rezultatele cercetărilor universitarilor bălţeni în Repozitoriul instituţional ORA USARB

Videotutorial Repozitoriul European Zenodo
Videotutorial CEEOL
Videotutorial Catalogul electronic LibUniv
Видеоурок Каталог LibUniv

Google+
Trainingul ESP English for Specific Purposes - Engleză pentru scopuri specifice
Lansarea Proiectului ERASMUS+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

Flickr
https://www.flickr.com/photos/bsu_balti/albums/72157666758904021
https://www.flickr.com/photos/bsu_balti/albums/72157663955794624

Ghid
„SERVICII DE SUPORT PENTRU REȚEAUA DE BIBLIOTECI: MODERNIZAREA BIBLIOTECILOR DIN ARMENIA, MOLDOVA ŞI BELARUS PRIN DEZVOLTAREA PERSONALULUI DE BIBLIOTECĂ ŞI REFORMAREA BIBLIOTECILOR”

LIBRARY NETWORK SUPPORT SERVICES: MODERNISING LIBRARIES IN ARMENIA, MOLDOVA AND BELARUS THROUGH LIBRARY STAFF DEVELOPMENT AND REFORMING LIBRARIES [LNSS] : Prospect

TRAINING Modulul 4 Information Literacy & Research skills : brochure

TRAINING Modulul-pilot 8 Library Collection Development Policies : brochure

Promotional Materials

Publications

AFATIN Igor, PRIAN, Tatiana. Echipament tehnic: dotare şi eficienţa exploatării. In: Ședință de monitorizare a proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 5 aprilie 2019.

HARCONIŢA, Elena, MIHALUŢA, Aculina. Managementul bibliotecii universitare. In: Ședință de monitorizare a proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 5 aprilie 2019.

STAVER, Mihaela. Cultura Informaţiei - Modulul-cheie în proiectul LNSS. In: Ședință de monitorizare a proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 5 aprilie 2019.

STRATAN, Elena. Educaţia profesională a bibliotecarului şi serviciile inovative. In: Ședință de monitorizare a proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 5 aprilie 2019.

TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. Diseminarea Proiectului LNSS, NAD. In: Ședință de monitorizare a proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 5 aprilie 2019.

Mihaluţa, Aculina. Professional perfomance in LNSS. 2017-2018
Ciobanu, Silvia, Sobieski-Camerzan, Rodica. Cultura informației în Proiectul Internațional LNSS
Harconiţa, Elena. Proiectul LNSS – factor important în adoptarea schimbărilor. 2017
Sobieski-Camerzan, Rodica. Implementarea Proiectului LNSS: activități și realizări. 2017
Harconiţa, Elena, MIHALUŢA, Aculina, TOPALO, Valentina. National Library Awareness Day in USARB. 2017
Sobieski-Camerzan Rodica, Dulschi, Silvia. Ziua Naţională de Sensibilizare în Moldova 27 aprilie 2017.
Cazacu, Gabriela, Palii, Gherda, Pogrebneac, Tatiana. Limba Engleză pentru scopuri specifice (ESP) : cunoştinţe şi abilităţi noi. 2017
Sobieski-Camerzan Rodica, Dulschi Silvia, Harconiţa Elena, Topalo Valentina. National Awareness Day in Moldova, 27 April 2017 Your Library - Your Progress.Marketing Strategy
Topalo, Valentina. SLUB Biblioteca de Stat Saxonă/ Biblioteca Universităţii Tehnice din Dresda
Harconiţa, Elena, Topalo, Valentina. Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries [LNSS]. Dissemination conference, 14  march, 2017, Bălţi, R.Moldova
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina, Topalo, Valentina. LNSS PILOTING  Module No.8 LIBRARY COLLECTION DEVELOPMENT POLICIES
Harconiţa, Elena. Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor P13. USARB Moldova: Raport
Harconiţa, Elena, Topalo, Valentina. ERASMUS+ Capacity Building in the Field of Higher education Project (CBNE) Library Network Support Services (LNSS): modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services (LNSS). April, May, June in Balti Alecu Russo State University
Topalo, Valentina. Impact and sustainability of international projects implemented in USARB Scientific Library
Harconiţa, Elena, Sobieski-Camerzan, Rodica. Effects of international projects on academic libraries and National Awareness Day for libraries
Harconiţa, Elena. ERASMUS + Capacity Building in the Field of Higher education (CBHE). Project Kick Off Meetings 7th - 10th March 2016, Brasov, Romania.
Harconița, Elena, Sobieski-Camerzan, Rodica. Oportunitățile de dezvoltare profesională a personalului în cadrul proiectelor internaționale. În.: Teoria și practica administrării publice: materiale ale conf. şt.-practică cu participare intern., 19 mai 2017, Ch., 2017, pp. 602-606.

BiblioUniversitasaABRM.md
Elena HARCONIŢA. Bibliotecarii universitari bălţeni consolidează capacităţile instituţionale
Elena HARCONIŢA. Instituţia emblematică a învăţămîntului superior din Nordul Moldovei
Valentina TOPALO. Trainingul English for specific purposes - Engleza pentru scopuri specifice
Elena STRATAN. Competenţa informaţională a specialistului prin prisma proiectelor internaţionale

Confluenţe bibliologice: Revista de biblioteconomie şi ştiinţele informării
Elena HARCONIŢA, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN.OPPORTUNITIES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL PROJECTS
Elena HARCONIŢA. SECȚIUNEA DE BIBLIOTECONOMIE ȘI ŞTIINŢELE INFORMĂRII ÎN CADRUL SIMPOZIONULUI ŞTIINŢIFICO-PRACTIC INTERNAŢIONAL COMPETITIVITATEA REGIONALĂ BAZATĂ PE CERCETARE, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC, COLLOQUIA PROFESSORUM TRADIŢIE ȘI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, EDIŢIA A VI - A, DEDICATĂ ANULUI PROFESORUL NICOLAE FILIP
Elena HARCONIŢA. PROIECTUL LNSS - ERASMUS+ : REALIZĂRI ȘI IMPACT / LNSS PROJECT - ERASMUS+: ACHIEVEMENTS AND IMPACT
Elena ŢURCAN. VEDERE SCIENTOMETRICĂ A CERCETĂTORILOR UNIVERSITARI DIN BĂLŢI / A SCIENTOMETRIC VIEW OF UNIVERSITY RESEARCHERS
Silvia CIOBANU, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN. INFORMATION CULTURE IN THE INTERNATIONAL LNSS PROJECT

Dunărea de Jos: Revista lunară de cultură
Elena HARCONIŢA. Biblioteca universitară de la Bălţi în mediul învăţămîntului şi cercetării ştiinţifice / University Library in Balti in the education and scientific research environment. In the newspaper Dunărea de Jos, Galati, Romania
https://issuu.com/revistadunareadejos/docs/dunarea_de_jos_174_august 
https://issuu.com/revistadunareadejos/docs/dunarea_de_jos_175_septembrie/1

Magazin Bibliologic : Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică
Mihaela Staver. Surse electronice de informare utilizate în formarea culturii informației utilizatorului
Olga Dascal, Snejana Zadainova. Noi paradigme informaționale oferite de distribuitorii conținuturilor științifice EBSCO și SpringerLink
Anișoara Nagherneac, Marina Magher. MENDELEY – instrument util de organizare a referințelor bibliografice

Administrare publică : revistă metodico-științifică trimestrială
Silvia, Ciobanu, Rodica Sobieski-Camerzan. Cultura Informației în Proiectul Internațional LNSS. În.: Administrarea publică: revistă metodico-științifică trimestrială, ianuarie-martie 2018, Ch., 2018, pp. 107-117.

COLLOQUIA BIBLIOTHECARIORUM „FAINA TLEHUCI”
Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, colloquia (4 ; 2016 ; Bălţi). Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci” = Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 4-a, 23 febr. 2016 / red. resp. : E. Harconiţa ; colegiul de red. : L. Mihaluţa, E. Stratan ; rez. în lb. engl. : V. Topalo ; design/cop./machetare : S. Ciobanu, A. Antonova. – Bălţi : Bibl. Şt., 2016. – 110 p. – ISBN 978-9975-50-190-3.
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu2/coll_tlehuci4.pdf

Slideshare
HARCONIŢA, Elena, MIHALUŢA, Aculina. Impact. Sustenabilitate. In: Ședință de monitorizare a proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 16 decembrie 2019.
Elena HARCONIŢA, Aculina MIHALUŢA, Valentina TOPALO. REPORT ON NATIONAL LIBRARY AWARENESS DAY IN USARB 2017
Ala LÎSÎI. Cartea electronică în perceperea utilizatorilor: studiu de caz
Elena HARCONIȚA, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN. Efectele proiectelor internaționale asupra bibliotecilor academice și Ziua Națională de Sensibilizare privind Bibliotecile
Elena HARCONIŢA. Implementarea Proiectelor internaţionale – o oportunitate veridică de reformare a bibliotecii universitare
Elena CRISTIAN. Criterii şi elemente esenţiale în elaborarea Politicii de dezvoltare a colecţiilor bibliotecare
Ludmila RĂILEANU. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în contextul proiectelor internaţionale
Valentina TOPALO. Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale implementate în Biblioteca Ştiinţifică USARB
Mihaela STAVER. Surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii Informaţiei a utilizatorului
Ala LÎSÎI. Aspectele plagiatului: clasificare, prevenire (studiu de caz).
Valentina TOPALO. Educaţie deschisă: conţinut, structura şi invăţare în MOOCs.
Mihaela STAVER. Repozitoriul ZENODO - schimbul datelor de cercetare la nivel european.
Varvara GANEA. Sistemul informational modernizat creat de bibliotecarii USARB.
Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA. Resurse ştiintifice deschise conform profilului USARB.
Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA. Noi paradigme informationale oferite de distribuitorii continuturilor stiintifice EBSCO şi SpringerLink.
Valentina Topalo. Oportunitate modernă: Săptamâni de OPEN ACCESS la Biblioteca Universitatii bălţene.

LIBRARIANS Blog
http://bsusarbprofesional.blogspot.md/
http://bsusarbprofesional.blogspot.md/2016/03/inaugurarea-proiectului-erasmus.html
http://bsusarbprofesional.blogspot.md/2016/04/trainingul-esp-english-for-specific.html
http://bsusarbprofesional.blogspot.md/2016/03/sedinta-de-diseminare-privind.html